NOU! Toate produsele Antonio Gatti beneficiaza de Transport si Retur Gratuit. Poti plati prin card in 3 rate* sau iti poti rezerva modelul dorit. Stocurile se epuizeaza rapid!

Politica de Confidentialitate

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

S.C. Gatti Textile S.R.L., cu sediulîn Strada Turbinei, Nr.4, 600360, Bacau, Romania, în calitate de operatorde date, se angajeaza sa respecte cu strictete confidentialitatea datelorclientilor sai.

Nu transmitem, nu vindem si nu cedam tertilor dateledumneavoastra in scopuri de marketing in afara S.C. Gatti Textile S.R.L. Dateletransmise unor terti sunt utilizate numai pentru a va oferi serviciile noastre.

Acest document are rolul de a va informa cuprivire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextulutilizarii site-ului  www.antoniogatti.ro.

 

Categoriile de date cu caracter personalprelucrate

In functie de produsele, serviciile sau functionalitățilede care doriti sa beneficiati, va trebui sa prelucram anumite date personale,care, in general, vor fi dupa caz urmatoarele:


1.      datele de identificare (de exemplu, numele,prenumele, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare,țara din care interactionati cu noi etc);

2.      informatii economice si de tranzacționare - deexemplu, informatiile privind platile sau pe cele privind cardul bancar,informații despre achiziții, comenzi, returnări etc. Platile prin card nu suntprocesate in mod direct de Sc Gatti Textile Srl, ci sunt efectuate prinintermediul furnizorului de servicii EuroPaymentServices S.R.L - www.euplatesc.ro. Noi putem prelucra datele dvs bancare in cazul unui retur,situatie in care aceste informatii ne sunt furnizate direct de dvs pentru a nepermite rambursarea banilor.

3.      datele privind conectarea, geolocalizarea șinavigatia (in cazul în care interacționați cu noi, de exemplu, de pe telefonul mobil);

4.      informații comerciale (de exemplu, dacă suntețiabonat la newsletter-ul nostru);

5.      date privind gusturile, preferințele siobişnuințele dumneavoastră, precum și orice alte categorii de date pe care lefurnizați în mod direct în contextul inregistrarii contului de utilizator, încontextul plasarii unei comenzi prin intermediul site-ului sau in orice alt modcare rezultă din utilizarea acestuia.

Scopurile prelucrării

Dacă sunteți client al site-uluiwww.antoniogatti.ro, S.C. Gatti Textile S.R.L prelucrează dateledumneavoastra cu caracter personal astfel:


1.      pentru a va gestiona inregistrarea cautilizator - in cazul in care decideți sa va înregistrati pe site-uluiwww.antoniogatti.ro, trebuie sa va prelucrăm datele pentru a va identifica cautilizator al acesteia și pentru a va oferi acces la diferitele sale functionalitati,

2.      pentru dezvoltarea, îndeplinirea și executareacontractului de vânzare-cumpărare dintre dumneavoastră şi S.C. Gatti Textile S.R.L, respectiv pentrupreluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe site-uluiwww.antoniogatti.ro, informarea dumneavoastră asupra starii comenzii,organizarea returului de produse comandate etc.

3.       pentruîndeplinirea obligațiilor legale, inclusiv a obligațiilor în materie fiscala.

 

4.      pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prinintermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicăricomerciale privind produsele şi serviciile oferite de S.C. Gatti TextileS.R.L, prin intermediul site-ului www.antoniogatti.ro. Vă puteți exprimaconsimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuțeicorespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior, la secțiunea Contulmeu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale putețifolosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicăricomerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Contulmeu. Furnizareadatelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizăriiconsimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu vaavea urmări negative pentru dumneavoastră.

5.       înscopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare aSite-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, învederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site. Furnizareadatelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizăriiconsimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu vaavea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

6.       pentrurezolvarea plangerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a imbunătăţiiexperiența dumneavoastră oferită pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scopeste voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrareadatelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentrudumneavoastră.

 

Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs.

Baza legală care ne permite să văprelucrăm datele personale depinde și de scopul pentru care le prelucrăm,astfel:

1.      Gestionarea înregistrării dvs. ca utilizatoral al site-ului www.antoniogatti.ro  - prelucrarea datelordvs. este necesară pentru semnarea termenilor care reglementează utilizarea acestuia.Cu alte cuvinte, pentru înregistrarea dvs. ca utilizator, trebuie să văprelucrăm datele personale, altfel nu am putea să vă gestionăm înregistrarea.

2.      Desfășurarearelației contractuale- prelucrarea datelor dvs. este necesară pentru executarea contractului devânzare-cumpărare sau de furnizare a serviciilor în relatie cu dvs.

3.      Indeplinirea obligațiilor legale - prelucrareadatelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligațiilegale.

4.      Marketing - va prelucramdatele dvs. în scopuri de marketing în baza consimțamantului pe care ni-l dați,de exemplu: atunci când sunteți de acord să primiți informații personalizateprin diverse mijloace, atunci când autorizați trimiterea de notificări push pedispozitivul mobil sau când acceptați termenii și condițiile legale de aparticipa la o acțiune promoțională. Pentru a vă prezenta informațiipersonalizate, considerăm că avem un interes legitim pentru întocmireaprofilului dvs. cu informațiile pe care le avem despre dvs. (cum ar fi navigareape care o efectuați, preferințele sau istoricul achizițiilor) și cu datelepersonale pe care ni le-ați furnizat, deoarece înțelegem că prelucrarea acestordate este de asemenea în avantajul dvs. deoarece permite să vă îmbunătățițiexperiența ca utilizator și să accesați informațiile în funcție de preferințeledvs.

5.      Analiza utilizăriiși a calității- considerăm că avem un interes legitim pentru analizarea caracterului deutilizare al site-ului www.antoniogatti.ro și a gradului desatisfacție a utilizatorului, deoarece înțelegem că prelucrarea acestor dateeste de asemenea în avantajul dvs. întrucât scopul este îmbunătățireaexperienței utilizatorului și oferirea unui serviciu de calitate superioară.

6.      Rezolvareaplângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţiiexperiența dumneavoastră oferită pe site-ului www.antoniogatti.ro - prelucrareadatelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al S.C.Gatti Textile S.R.L de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum șipentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor, inclusiv prinsoluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

 

Durata pentru care vă prelucrăm datele

S.C. Gatti Textile S.R.L va prelucra dateledumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizareascopurilor de prelucrare menționate mai sus. În cazul în care sunteți client,vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilorcontractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina S.C.Gatti Textile S.R.L.


Fiecare persoana vizata are dreptul acordat decatre legiuitorul european pentru a-si retrage consimtamantul in privintaprelucrarii datelor sale personale in orice moment. Daca doriti sa eliminațidatele dvs. personale si alte date din magazinul nostru online, puteti sa văexercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator. Dacă vă retragețiconsimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, S.C. GattiTextile S.R.L va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personalîn acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de S.C. GattiTextile S.R.L pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înaintede retragerea acestuia.


Dezvăluirea datelor cucaracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor deprelucrare, S.C. Gatti Textile S.R.L poate dezvălui dateledumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități caresprijină S.C. Gatti Textile S.R.L în desfășurarea activității prinintermediul site-ului www.antoniogatti.ro  (deexemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățilepublice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:


1.       - pentru administrarea site-ului www.antoniogatti.ro;

2.      -  în situațiile în care această comunicare ar finecesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate,obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționaleorganizate de către S.C. Gatti Textile S.R.L prin intermediul site-ului www.antoniogatti.ro;

3.      -  pentru menținerea, personalizarea șiîmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

4.      -  pentru efectuarea analizei datelor, testareași cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate,dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

5.      -  pentru transmiterea de comunicări comercialede marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

6.      -  atunci când dezvăluirea datelor cu caracterpersonal este prevăzută de lege etc.

 

 

Pentru a îndeplini scopurile indicate înaceastă Politică de confidențialitate, este necesar să acordăm acces la dateledvs. personale terților care ne oferă sprijin în serviciile pe care vi leoferim, și anume:


1.      - furnizori de serviciigestiune si facturare - Sc Intelligent It Srl - www.smartbill.ro

2.      - furnizori șicolaboratori de servicii logistice, de transport și de livrare: Urgent CargusS.A. www.urgentcargus.ro , DynamicParcel Distribution https://www.dpd.com/ro

3.      - furnizori de servicii– plati online - EuroPayment Services S.R.L - www.euplatesc.ro

 

 

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizatecătre S.C. Gatti Textile S.R.L pot fi transferate în afara României,dar doar către state din Uniunea Europeană.

 

 

Drepturile de care beneficiați

1.      Dreptulde a fi informat: aveți dreptul să obțineți informatii cu privire lacategoriile de date colectate, scop, destinatari, transfer.


2.      Portabilitateadatelor: aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastrăîntr-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat cătredvs sau către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personalpe care ni le-ați trimis.


3.      Dreptulde a fi uitat: aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracterpersonal prelucrate de S.C. Gatti Textile S.R.L, cu excepția următoarelorsituații: aveți o solicitare nerezolvată, aveți o comandă deschisă care nu afost încă expediată sau a fost parțial expediată, aveți o datorie neplătită,dacă ați efectuat o achiziție, vă vom păstra datele cu caracter personal înlegătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate.


4.      Dreptulde a face opozitie: aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelordumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim. S.C. GattiTextile S.R.L nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decâtdacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupraintereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

5.      Dreptulde acces la date: aveți dreptul de a solicita acces la informații cu privire ladatele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră.


6.      Dreptulde a rectifica Datele:Puteti solicita rectificarea datelor in cazulin care acestea sunt procesate gresit.


7.      Dreptulde restrictionare a prelucrarilor: Puteti cere restrictionarea datelor folositesau a transferului de date.


8.      Dreptulde a se opune la profilari:Aveti dreptul de a nu face obiectul uneidecizii de profilare atunci cand aceasta se bazeaza pe prelucrarea automata.

 

 

 

Modificăriale politicii de confidențialitate

 

In cazul in care vom considera ca este necesarsa  modificăm informațiile cuprinse în prezentaPolitică de confidențialitate si modificarea în cauză este importantă pentruconfidențialitatea dvs.,  vă vom comunicaacest lucru prin intermediul site-ului www.antoniogatti.ro sau vă vom transmite la adresa de e-mail, astfel încât săputeți verifica modificările, să le evaluați și, daca doriti, să vă opuneți sausă anulați orice serviciu sau funcționalitate. Va indemnam  să verificați periodic Politica noastra deconfidențialitate in situatia în care există modificări minore.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privirela modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a văexercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa deemail:
DPO@antoniogatti.ro Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multeinformații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm săaccesați următorul link: Politica Cookies .